Pravo

Pravo je sistem pravila i društvenih normi koji regulišu odnose među ljudima i organizacijama. Ko donosi ta pravila i kako ih primjenjuje varira u različitim društvenim grupama odnosno državama.

Advokat

Advokat u najširem smislu označava svakog onog pravnog stručnjaka, odnosno pravnika, koji svoje stručno obrazovanje koristi u svrhu zastupanja interesa raznih fizičkih ili pravnih lica.

Pravna država

Pravna država predstavlja pravni koncept, odnosno doktrinu, prema kojoj djelovanje državne vlasti mora biti temeljeno na pravnim propisima, odnosno zakonima i ustavu.

Klijenti

U portfoliu klijenata koje zastupamo i koje smo zastupali, po raznim osnovama, nalaze se domaća i strana privredna društva, od kojih ćemo pomenuti samo neka:

 • HYPO ALPE ADRIA DEVELOPMENT PODGORICA
 • »HYPO ALPE-ADRIA-LEASING MONTENEGRO« DOO PODGORICA
 • HypoAlpe-Adria-Bank AD Austria
 • »VEKTRA MONTENEGRO« DOO PODGORICA
 • »ORJEN PRODUKT« DOO HERCEG NOVI
 • »BAR BILJE« AD u stečaju BAR
 • »MONTENA« AD u stečaju CETINJE
 • CENTROJADRAN BAR
 • CENTROPROIZVOD AD BEOGRAD
 • GORENJE PODGORICA
 • GORENJE VELENJE
 • CRNAGORAPUT AD
 • STRABAG AD
 • MONTECCO INC. DOO
 • JTI Japan
 • UNIQA osiguranje Podgorica

Kancelarija se tokom svog rada bavila i postupcima privatizacija i to: na strani DAIDO METAL COMPANY Nagoya u postupku privatizacije Fabrike Ležaja Kotor, kao i bila pravni savjetnik vlade u postupku privatizacije Podgoričke Banke AD.

Takođe, kancelarija je zastupala interese penzionera Crne Gore (cca.100.000) u sporu protiv Crne Gore, koji je uspješno okončan poravnanjem.

Show Comments